<div id="noframefix"> <h1>GSM Eksperimenti</h1> <p><b>GSM Eksperimenti,sms porukom daljinske komande rampom,garaznim vratima,ukljucivanje klime,grejanja mobilnim telefonom</b></p> <p>Please <a href="http://users.beotel.net/~mladja29/">Click here</a> to visit <a href="http://users.beotel.net/~mladja29/"><b>GSM Eksperimenti</b></a> site</p> </div>